Mạ cạnh bài

Những bộ Tarot có cạnh bài được mạ vàng hoặc bạc.