Hot

Beginner’s Guide to Tarot

700.000 

Cái tên Beginner’s Guide to Tarot đã phần nào nói rõ mục đích và đối tượng nhắm tới của tác giả khi thiết kế ra bộ bài này: đó là những người mới làm quen Tarot. Sử dụng hình ảnh từ bộ The Sharman-Caselli Tarot với 78 lá cùng sách hướng dẫn lớn dày 192 trang đi kèm, đây là một sản phẩm có mức giá rất hợp lý so với nội dung mà nó đem lại. Bạn sẽ được hướng dẫn tìm hiểu Ẩn phụ trước rồi mới đến Ẩn chính cùng những đặc điểm riêng về màu sắc, nguyên tố, chiêm tinh, v.v… khá chi tiết và dễ hiểu. Một bộ bài Tarot không thể bỏ qua với những ai mới làm quen hay đã sử dụng được một thời gian.

Availability: Out of stock SKU: BGTS78 Categories: , Tags: , ,

Bạn cần hỗ trợ? Để lại bình luận nhé


 

Description

This deck/book set Beginner’s Guide to Tarot is designed to introduce the beginner to the art of tarot reading. The Sharman-Casellideck has taken some of its imagery from classic decks as early as Visconti-Sfzora, as well as from the Smith-Waite deck. The softly colored deck encourages tarot newcomers to tap into their intuition. Its thematic approach uses colors and visual symbols to explore archetypes and elements in tarot. The book introduces readers to the Minor Arcana first, exploring correlations between the four suits and the four elements. Particular colors and specific symbols are used in the imagery of each of each suit, linking each one visually with a corresponding element. The Court cards are also analyzed in terms of their astrological dimensions. A practice layout is given for each suit. Once you are familiar with the Minors, you will meet and practice with the Major Arcana. This unique method makes it fun and easy to get to know all the tarot cards.

Set includes 78-cards and 192-page illustrated book.

Also by Juliet Sharman-Burke: The NEW Mythic Tarot.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Beginner’s Guide to Tarot”