The Buddha Tarot

1.200.000 

Nhiều triết gia và nhà giả kim thuật cổ đại cho rằng trí tuệ cao nhất chính là thấy được những hình mẫu vượt thời gian để có nhận thức đúng đắn về thế giới. Đây cũng là điều đã xảy đến với Thái tử Siddhartha khi Ngài ngồi dưới cội Bồ-đề và đạt tới sự giác ngộ về bản ngã cũng như vũ trụ xung quanh. Bằng cách xem Tarot như một Mạn-đà-la với bộ Ẩn chính là trung tâm và 4 bộ Ẩn phụ đại diện cho 4 phương hướng, The Buddha Tarot đã đem tới sự kết hợp độc đáo giữa những nguyên mẫu của đạo Phật và truyền thống huyền bí của Tarot. Người dùng sẽ được trải nghiệm quá trình thay đổi nhận thức, chuyển biến tư tưởng và tự do tâm trí thông qua các lá bài đầy sáng tạo này.

Bao gồm 78 lá kích thước khoảng 7 x 12 cm, có cạnh mạ vàng cùng sách hướng dẫn lớn in màu dày 288 trang đi kèm, The Buddha Tarot là một sản phẩm không thể bỏ qua cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về đạo Phật nói riêng cũng như các truyền thống, tín ngưỡng tâm linh nói chung.

Availability: In stock SKU: BT79 Categories: , , Tags: ,
View cart

Bạn cần hỗ trợ? Để lại bình luận nhé


 

Description

The ancient philosophers and alchemists taught that the highest wisdom is to see the patterns that are timeless. This is what happened to Siddhartha as he sat under the Bodhi Tree – he saw the pattern of all his incarnations like a great wheel and became the Buddha, “the Enlightened One.” Now the archetypal similarities between his journey to enlightenment and the story told by the Major Arcana are brought to light in The Buddha Tarot. By viewing the Tarot as a mandala, with the four suits representing the four cardinal directions and the trumps as the sacred center, you can use this deck to change your consciousness and progress toward individuation. With this deck you will understand how the practice of divination itself prods us toward the realization that all is one as you begin to communicate with the unconscious and bring its wisdom into consciousness.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “The Buddha Tarot”